Η τελευταία κατοικία του Βαγγέλη βρίσκεται στο Χρώμιο Κοζάνης.

©2020 Zigomitros